B

O

R

I

S

 

Z

A

T

S

 

&

 

A

N

N

E

L

I

E

 

W

E

S

T

I

N

Konstföreningar

Vi visar gärna våra tavlor på olika sätt för konstföreningar. Varje konstförening har sitt sätt att gå till väga nnär de väljer att titta på konst

beroende på möjligheter och annat. Vi har några förslag på hur en visning kan gå till.

 

Antingen kan vi komma till företaget med en portfölj med tavlor av olika slag och teknik. Det brukar ta ca 40-50 minuter att visa det vi har. Det kan ske både dag och kvällstid.

 

Vi tar också emot besök i vår ateljé och där kan man se lite mer saker, även de större tavlorna som vi vanligtvis inte tar med då vi besöker företaget om det inte finns en särskild önskan om det. Vill man komma ett helt gäng går det också bra, vi står för dryck och tilltugg. Vi har även haft utlottningar här med upp till trettio personer med middag, vin, musik och en

kort "föreläsning" av Boris.

 

Ibland vill man kanske se på tavlorna ett längre tag och då har vi möjlighet att ställa ut på företaget i ett par veckor så får man tid att begrunda sakerna i lugn och ro.

 

Ytterligare ett förslag för dem som inte har så mycket tid över att på arbetstid titta på konst är att vi lämnar in en portfölj

med tavlor till påseende ett par dagar så kan man kika på dem när det finns tid över bara.

 

Kanske vill konstföreningen ge varje medlem ett grafiskt tryck eller göra ett s k årsblad. Det brukar gå till som så att man först väljer ut ett original som man tycker om och sedan trycker vi upp det i precis så stor upplaga som det finns medlemmar. På så sätt får konstföreningen ett unikt blad som inte finns ute på marknaden. Vill man kan man också välja två motiv så

får medlemmarna välja själva vilket de helst vill ha.

 

För oss är det en rolig bit i konstnärsyrket, som annars blir lite ensamt, att få komma ut och möta människor i andra yrken och branscher och få diskutera och lyssna till olika åsikter om våra verk. Det ger oss mycket!

A

N

N

E

L

I

E

 

W

E

S

T

I

N

 

&

 

B

O

R

I

S

 

Z

A

T

S